11-03-2020

Pipelines gennem Danmark

Er det logisk ? Måske, nårå vi snakker storpolitik så er der noget man skal gå dybere i. Polen får lavet en rør ledning fra de norske felter som går på tværs af Danmark og ned gennem Østersøen , pris 13 til 15 mill a. kroner, den også kaldet Baltic Pipe Project. se linjeføring her. Dernæst er man i gang med at med at lægge en pipe-line mellem Rusland og Tyskland også kaldet Nord Stream 2. Et eller andet sted skal de 2 pipe-lines krydse hinanden. Jeg er godt klar over at tyskerne vil have billig gas og polakkerne vil have forsyningssikkerhed. Læs om Nord Stream 2 her. i mine ører virker det utroligt at man tillader sådanne projekter.

07-03-2014

Havørnerede vises af Dansk Ornitologisk Foreneng (DOF)

Nu er det igen muligt at følge havørneparret på http://pandion.dof.dk/webtv

16-07-2013

Udsatte bævere i Kolsterhede Plantage og Ved Arresø

I 1999 udsattes 6 bæverfamilier bestående af 18 individer ved Flynder Å i Klosterhede Plantage og i 2012 er der optalt optalt 186 bævere, så bestanden må siges at have det godt. Bæverfamilierner stammer fra Tyskland nærmere fra Elben i delstaten Sachsen-Anhalt. Grunden til at man udsætter bævere er at de og mennesket er de eneste der ændrer naturen markant. Man ønsker flere vådområder  hvor  fugle  kan søge tilflugt. Derudover har man udsat bævere ved Arresøen i 2009 og 2010 så nu er der 6 bæverfamilier. Mere kan læses på Skov og Naturstyrrelsen hjemmesider http://www.naturstyrelsen.dk/media/nst/67617/BaeverKlosterheden.pdf

02-07-2013

Ung tysk turist ser en ulv dræbe et lam ved Mossø.

En 16-årig tysk turist var overbevist om at det var en ulv der dræbte et rådyrlam ved Mossø i Midtjylland. Drengen er vant til at vandre i en tysk park, hvor der fodres ulve, han er helt sikker på det var en ulv han så. Han så den på 50 - 100 meters afstand.

Ejere af husdyr der bliver dræbt af ulve kan søge erstatning.

Naturstyrrelsen er meget interesseret i at få indrapportet observationer af ulve, man forsøger at klarlægge ulvenes færden i Danmark.  Se mere på www.naturstyrelsen.dk.

30-04-2013

Stor hornugle- og havørnereder på DOF

Dansk Onitologisk Forening har fra 17 marts gjort det muligt at se Live TV fra en hornugle rede og fra en havørnerede. Se http://pandion.dof.dk/