Naturgenopretning i Danmark

Der bliver gjort meget for at genoprette naturen i Danmark. Herunder har jeg fundet nogle naturgenopretningsprojekter.4/7 2013
En stor del af genopretnings projekterne bliver finanseret af Aage V. Jensen fondene. De køber store landarealer og bringer naturen tilbage som den var tidligere. Bl.a. ejer de Æbelø nord for Bogense og sidst har de købt et stort areal af Gyldensteen gods (øst for Bogense (Nordfyn)). Fondene har købt et areal på 616 ha i 2011 og er i øjeblikket ved at gøre klar til at lade havvand oversvømme arealet. Der er lavet nye diger der skal beskytte landbrugsarealet omkring det nye reservat. Området forventes klar 2014. Yderligere oplysninger findes på http://avjf.dk/blog/gyldensteen-strand/
Filsø i Vestjylland er et andet kæmpe stort projekt som Aage V. Jensen fondene har genskabt. 

http://www.naturparkvesterhavet.dk/naturpark-vesterhavet/oplevelser/filsoe/

ww.avjf.dk/avjnf/naturomraader/filsoeDet Danske Hedeselskab står for en del af naturgenopretningen i Danmark, paradoksalt nok var de også med til at øge landbrugsområderne på bekostning af naturen, nu er de med til at gøre landbrugsområderne mindre. Det er "forretning" 2 gange, men man kan sige at det trods alt er et gode for naturen at den kommer tilbage til de gamle "folder".På billederne kan man se at naturen har fåete mere plads at boltre sig på, her er et eksempel fra Stavidsåen Odense N (Næsby). På billederne kan man se virkningerne i forbindelse med genopretning, som Odense Kommune har udført. Hele stisystemet som ligger omkring Stavids Åen er oversvømmet og broen i "søen" ser underlig ud, men ved tørketider kommer stisystemerne frem igen.