Jeg har lavet en video om havørne i den fynske natur, d.v.s Brændegård Sø på Sydvestfyn, kvaliteten på hjemmesiden er ikke den allerbedste - desværre, men om søen fortælles følgende:


Ved Vestbredden af Brændegård Sø findes Fyns største skarvekoloni, der er ca. 2000 par. Der findes en del fiskehejre, som går på den lavvandede del af søen. På øen i søen yngler sølvmåger, svartbag (som er en mågeart), fjordterner og strandskader. Ved søen yngler der blandt andet toppet lappedykker, knopsvaner, grågæs, gravænder og gråænder. Derudover yngler der 1 - 2 rørhøge par.

Der er meget store chancer for at man kan opleve havørnene, hvis man har et par timer til rådighed. I området omkring Brændegård Sø er der 8 havnørne ialt. Fuglen er vores største rovfugl med vingefang på 2,20 meter. Skovene omkring søen yngler der mange rovfugle såsom tårnfalke, musvåger, spurvehøge, duehøge og hvepsevåger. Der er også set et vandrefalkepar. Vandrefalken er verdens hurtigste fugl, som i sit styrtdyk kan komme op på 320 km/t.

Udenfor yngletiden om efteråret ses tit fiskeørne, den røde glente og den blå kærhøg, som gør ophold her i forbindelse med deres træk.

Desværre har jeg kun 10 min. video til rådighed, og har måttet bortskære en del fra videoen, bl.a. hvor man ser 7 havørne på en mark ikke lagt fra Brændegård Sø